Android Finances


Finances apps for Android phones, wear and tablets

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Tikkie

payments, social, money
4 / of 108 ratings

more
Tikkie Description:
Geld terugvragen hoeft niet lastig te zijn. Met Tikkie betalen je vrienden jou eenvoudig terug via WhatsApp. Helemaal gratis. Het maakt niet uit bij welke bank je zit. Tikkie is er voor iedereen!
Wanneer is Tikkie handig?
Tikkie helpt jou als je geld hebt voorgeschoten en dat wilt terugvragen. Denk bijvoorbeeld aan:
- drankjes met je studiegenoten
- de 3e helft van je team
- kaartjes voor een festival
Super simpel via WhatsApp
Je stuurt met Tikkie een betaalverzoekje via Whatsapp. In het verzoekje staat een link. Via deze link betalen je vrienden jou terug. IBAN’s uitwisselen is niet meer nodig! En je vrienden hoeven Tikkie niet te hebben. Iedereen moet wel een Nederlandse betaalrekening hebben en 18 jaar of ouder zijn.
Betalen via iDEAL
Je vrienden betalen terug via iDEAL met hun eigen vertrouwde bank-app. We berekenen hiervoor geen transactiekosten. Bovendien komt het geld rechtstreeks op je bankrekening. Je hoeft dus geen tegoed in Tikkie te hebben.
Overzicht van je betaalverzoekjes
In het overzichtsscherm in de app zie je wat de status van jouw verzoekje is. Duurt het wel erg lang voordat je je geld ontvangt? Dan kun je altijd even een reminder sturen.
Initiatief van ABN AMRO
Tikkie is een initiatief van ABN AMRO. Je gegevens zijn dus veilig. ABN AMRO gebruikt je gegevens alleen voor de betaalverzoekjes.Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële activiteiten.
Ask for money back does not have to be difficult. With Tikkie pay your friends you easily back via WhatsApp. Totally free. It does not matter which bank you are. Tikkie is for everyone!
When is Tikkie useful?
Tikkie helps you if you have advanced money and want to reclaim. For example, think of:
- Drinks with your fellow students
- 3rd half your team
- Tickets to a festival
Super simple via WhatsApp
You steer with Tikkie a betaalverzoekje via Whatsapp. In verzoekje a link. pay via this link your friends back you. IBAN's exchange is no longer necessary! And your friends do not need to have Tikkie. Everyone must have a Dutch bank account and are 18 years or older.
Payment via iDEAL
Your friends pay back iDEAL with their own familiar banking app. We calculate this no transaction. Moreover, the money comes directly to your bank account. You do not have a credit in Tikkie.
Summary of your payment requests
In the overview screen in the app you can see what the status of your verzoekje. It takes a very long time before you get your money? Then you can always send a reminder.
Initiative of ABN AMRO
Tikkie is an initiative of ABN AMRO. Your data are safe. ABN AMRO your data only for the betaalverzoekjes.Je data are not used for commercial activities.


Tikkie screenshot for Android
Tikkie screenshot for Android
Tikkie screenshot for Android
Tikkie screenshot for Android
Tikkie screenshot for Android
Tikkie Require:
Require Android 4.1 and up
Share Tikkie:
Download Tikkie for Android