Android Finances


Finances apps for Android phones, wear and tablets

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Rabo Bankieren

banking
4 / of 73 ratings

more
Rabo Bankieren Description:
Saldo checken, geld overmaken zonder Rabo Scanner of een bankpas blokkeren. Met de Rabo Bankieren App regelt u uw bankzaken, waar en wanneer u maar wilt. En heeft u een vraag of hulp nodig? In de app neemt u direct contact op met een medewerker van uw bank via chat, e-mail of telefoon.
U registreert zich eenmalig met uw Rabo Scanner. Daarna heeft u toegang met een zelf ingestelde toegangscode.
In de Rabo Bankieren App kunt u op dit moment:
• saldo checken, geld overmaken, acceptgiro's scannen en direct betalen
• geagendeerde betalingen en toekomstige incasso's bekijken, toekomstige incasso’s weigeren
• online afrekenen met iDEAL, vaak zonder Rabo Scanner
• zoeken in bij- en afschrijvingen van uw betaalrekening
• direct persoonlijk contact met een medewerker via chat, e-mail of telefoon
• pas blokkeren, vervangen of instellen voor gebruik buiten Europa
• incasso terugboeken en pinlimiet van de betaal- of geldautomaat verhogen
• reis- en annuleringsverzekering afsluiten
• beleggingsportefeuille bekijken
• voor ondernemers: mogelijkheid om betalingen goed te keuren die de boekhouder heeft klaargezet
• meerdere profielen maken waarmee u makkelijk kunt inloggen (privé, ondernemer, gemachtigde rekeningen)
Feedback
Iedere dag werken we aan het verbeteren van de Rabo Bankieren App. Uw mening speelt daarbij een grote rol. Met behulp van uw tips en suggesties voegen wij nieuwe functies toe en voeren we verbeteringen door. Heeft u vragen, klachten of ideeën over de Rabo Bankieren App? We horen het graag via de feedback-knop. Druk hiervoor linksboven op de drie witte streepjes en daarna op ‘Feedback’
Voor het eerst mobiel bankieren met de Rabo Bankieren App?
1. Download de gratis Rabo Bankieren App.
2. Open de app, houd uw bankpas en Rabo Scanner bij de hand en volg de stappen op het scherm.
3. Een van de stappen is het kiezen van een 5-cijferige toegangscode voor de app. Heeft u al een toegangscode voor Rabofoon? Dan kunt u deze code gebruiken voor de Rabo Bankieren App. U kunt tijdens het aanmelden ook een nieuwe toegangscode aanmaken.
4. Nu kunt u direct gebruikmaken van de Rabo Bankieren App.
Veilig bankieren
Bankieren via de Rabo Bankieren App is net zo veilig als via Rabo Internetbankieren. De app maakt gebruik van een beveiligde verbinding.
Controleer voordat u de Rabo Bankieren App gaat downloaden of deze echt van de Rabobank is. Lees meer over veilig inloggen in de Rabo Bankieren App op www.rabobank.nl/veiligbankieren.
Meer informatie
Lees meer over de Rabo Bankieren App op www.rabobank.nl/app.
Hulp nodig? Bel de helpdesk: +31 (88) 722 66 27 (gebruikelijke belkosten). Bent u een zakelijke klant? Bel dan met +31 (88) 722 66 22 (gebruikelijke belkosten). We helpen u ook graag verder bij een bankkantoor.

check balances, transfer money without blocking Rabo scanner or a debit card. With the Rabo Banking App controls but your banking wherever and whenever you want. And you have a question or need help? The app takes you directly contact a member of your bank via chat, email or phone.
You register once with your Rabo Scanner. After that you can access with a preset password.
In the Rabo Banking App you can now:
• check balances, transfer funds, scan payment slip and pay directly
• View scheduled payments and future collections, refuse future debits
• pay online with VISA, often without Rabo Scanner
• Search credits and debits from your checking account
• direct personal contact with an employee via chat, email or phone
• Block only, replace or adjust for use outside Europe
• collection of books back and raise pinlimiet of payment or ATM
• travel and cancellation insurance
• View investment
• For entrepreneurs: ability to accept payments made ready put the bookkeeper
• Create multiple profiles that allow you to easily log in (private, business owner, authorized accounts)
feedback
Every day we work to improve the Rabo Banking App. Your mind plays a major role. Using your tips and suggestions we add new features and implement improvements. Any questions, complaints or ideas about the Rabo Banking App? We want to hear via the feedback button. Pressure above the top left of the three white dashes and then on 'Feedback'
For the first mobile banking with the Rabo Banking App?
1. Download the free Rabo Banking App.
2. Open the app, hold your debit card and Rabo scanner at hand and follow the steps on the screen.
3. One of the steps is to choose a 5-digit password for the app. Do you already have an access code for Rabofoon? Then you can use this code for the Rabo Banking App. You can also create a new password during login.
4. Now you can directly use the Rabo Banking App.
secure banking
Banking in the Rabo Banking App is just as safe as using Rabo Internet Banking. The app uses a secure connection.
Before you download the Rabo Banking App if this is really Rabobank. Read more about securely log into the Rabo Banking App on www.rabobank.nl/veiligbankieren.
More information
Read more about the Rabo Banking App on www.rabobank.nl/app.
Need help? Call the Help Desk: +31 (88) 722 66 27 (standard call charges). Are you a business customer? Then call +31 (88) 722 66 22 (standard call charges). We also gladly help you further at a bank branch.


Rabo Bankieren screenshot for Android
Rabo Bankieren screenshot for Android
Rabo Bankieren screenshot for Android
Rabo Bankieren screenshot for Android
Rabo Bankieren screenshot for Android
Rabo Bankieren screenshot for Android
Rabo Bankieren Require:
Require Android Varies with device
Share Rabo Bankieren:
Download Rabo Bankieren for Android