Android Finances


Finances apps for Android phones, wear and tablets

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Klarna - Smoooth Payments

payments, money
3 / of 95 ratings

more
Klarna - Smoooth Payments Description:
LOGGA IN SÄKERT MED BANKID
Du loggar enkelt och säkert in med Mobilt BankID.


MISSA ALDRIG EN BETALNING
Aktiverar du notiser via appen så får du automatiskt en påminnelse 2 dagar innan förfallodatum. Du kan även hämta en kalenderpåminnelse på respektive faktura enkelt med ett klick.


BETALA ELLER DELA UPP DIN BETALNING MED ETT KLICK
Nu slipper du logga in på din bank och fylla i OCR-nummer. Betala snabbt och smidigt med ett klick! Önskar du att delbetala ett köp så går det även lika enkelt.


SAMLA ALLA DINA KÖP
Med Klarna appen kan du på ett snabbt, säkert och smidigt sätt få en överblick över alla dina pågående och tidigare köp.


ERBJUDANDEN FRÅN DINA FAVORITBUTIKER
Ta del av personliga erbjudanden från ett stort antal butiker baserat på ditt shoppingbeteende.

För att komma igång, ladda ner Klarna-appen och Mobilt BankID till din mobil. Klarnas app är i dagsläget bara tillgänglig i Sverige.


Läs mer om Klarna på klarna.se
Läs våra villkor https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/app LOGIN safe with BankID
You log easily and securely in with Mobile BankID.


NEVER MISS A PAYMENT
Enable notifications through the app, you will automatically receive a reminder two days before due date. You can also download a calendar reminder on the respective invoice easily with one click.


PAY OR SPLIT YOUR PAYMENT WITH A CLICK
Now you will not have to log in to your bank and fill in the OCR number. Pay quickly and easily with a click! Do You Want to Pay a purchase so you can also just as easily.


Bring all your BUY
With Klarna app you can in a quick, secure and easy way to get an overview of all your current and previous purchases.


Offers from your favorite stores
Take note of personalized offers from numerous shops based on your shopping behavior.

To get started, download the app and Klarna Mobile BankID for your mobile phone. Klarna app is in the current situation only available in Sweden.


Read more about Klarna on klarna.se
Read our terms https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/app


Klarna - Smoooth Payments screenshot for Android
Klarna - Smoooth Payments screenshot for Android
Klarna - Smoooth Payments screenshot for Android
Klarna - Smoooth Payments screenshot for Android
Klarna - Smoooth Payments screenshot for Android
Klarna - Smoooth Payments Require:
Require Android 4.4 and up
Share Klarna - Smoooth Payments:
Download Klarna - Smoooth Payments for Android